Edunvalvonta

Kolava-Kujala-Kariston Asukasyhdistys toimii asuinalueemme asukkaiden puolestapuhujana sekä järjestää tapahtumia niin jäsenilleen kuin muillekin alueen asukkaille.