Muistutus jätetty Lemminkäinen Oy:n lupahakemuksesta

Lemminkäisen asfalttiasema

Lemminkäisen asfalttiasema ja maa-ainestenottopaikka


Kariston omakotiyhdistys on jättänyt muistutuksen Lemminkäinen Oy:n lupahakemuksesta. Lemminkäinen Oy hakee toiminnan olennaista laajennusta Karistokadun varrella sijaitsevan asfalttiaseman ja maa-ainestenottotoimintaan. Muistutus koskee toiminnasta aiheutuvasta pöly-, melu- ja hajuhaitoista sekä raskaan liikenteen lisäyksestä. Kuulutustiedot hakemuksesta löytyvät täältä (PDF).

Lemminkäinen Oy esittää lupahakemuksessa mm. asfalttiaseman maksimi tuotannon lisäämistä noin 60 000 t/v sekä 100 000 t/v muualta tuodun kiviaineksen murskaamista alueella. Lisäksi Lemminkäinen Oy hakee toiminta-ajan laajennusta.

Kariston omakotiyhdistys on muistutuksessa viranomaisille esittänyt, että erityistä huomiota tulee kiinnittää hajuhaittojen ehkäisemiseen, pölyn ja melun lisäksi. Kariston alueen lähimmät talot sijaitsevat alle 500m toiminnasta ja jo nykyisillään toiminnasta syntyy vaikutuksia.