Lemminkäisen asfalttiaseman ympäristölupapäätös

Lemminkäinen Infra Oy on saanut ympäristöluvan asfalttiaseman ja murskausaseman Lemminkäisen asfalttiasematoiminnan laajennuksesta.

Lupapäätös on luettavissa lahti.fi:n sivulta (PDF)

Aseman toiminta-ajat laajennetaan ja käsiteltävän materiaalin määrä voidaan kasvata lupahakemuksen mukaisesti.

Omakotiyhdistyksen keskeiset huomautukset koskien melu, haju ja pölyhaitoista on otettu huomioon mm. tiukentyneen seurannan ja hajupäästöjen vähentämiskeinojen käytöönottovelvoitteen muodossa.