Vuoden 2016 uusi johtokunta valittu!

Vuoden 2016 johtokunta on:

Puheenjohtaja: Kaisu Airas-Kaarela – pj@karistonoky.fi

Varapuheenjohtaja: Jaana Suur-Askola – vpj@karistonoky.fi

Sihteeri: Tero Romakkaniemi – sihteeri@karistonoky.fi

Rahastonhoitaja: Elina Malkamäki – rahastonhoitaja@karistonoky.fi

Lisäksi johtokuntaan kuuluvat varsinaisena jäsenä Tuula Nevala, Martti Kivioja.sekä Timo Suojanen. Vara-jäsenä toimivat Juho Hyrkäs ja Nathan Gaasenbeek.

Uusia tapahtumia Karistoon – omakotiyhdistys avustaa!

Hei onko sinulla idea tai tapahtuma jonka haluaisit toteuttaa, mutta toteutukseen tarvitset avustusta?
 Omakotiyhdistys on päättänyt tukea jäsentensä järjestämiä tapahtumia tai muita Kariston alueen hyvinvointia tai kehittämistä tukevia ideoita. Jos sinulla on idea tai tapahtuma jonka haluasit toteutttaa voit hakea sitä varten rahoitusta omakotiyhdistykseltä. Yhdistyksen hallitus käy läpi vapaamuotoiset hakemukset ja myöntää parhaiksi todetuille ja toteutuskelposimmille ideoille tukea. Hakemukset ovat vapaa muotoisia, mutta niisä on oltavat haettavan avustuksen määrä ja toteutuksesta vastaavien yhteystiedot.
Hakemukset 15.3.2016 mennessä osoitteeseen pj@karistonoky.fi
140822_0915-02_DSC_6490

Yhdistyksen vuosikokous 2016

Kolava-Kujala-Kariston omakotiyhdistys ry:n vuosikokous

Karisto kehittyy ja asukasmäärä kasvaa koko ajan. Minkälaista toimintaa ja tapahtumia alueellamme kaivataan? Kuinka huomioimme esimerkiksi alueen kasvavan teini-ikäisten joukon?
Omakotiyhdistyksessä muun muassa suunnittelemme yhteistä toimintaa alueemme asukkaille, sekä olemme yhteydessä Lahden kaupunkiin alueemme asioista. Tule mukaan vuosikokoukseen kahville, sekä samalla keskustelemaan asuinalueestamme!

Kolava-Kujala-Kariston omakotiyhdistyksen vuosikokous pidetään tiistaina 16.2.2016 klo Vuosikokous18:00, kokouspaikkana Neste Motorest Karisto. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat.

Kokouksessa tarjolla kahvia, teetä sekä suolaista ja makeaa pikkupurtavaa.

Tervetuloa!

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen: kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valitseminen
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Esitetään vuoden 2015 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille vuodelta 2015
 7. Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2016
 8. Päätetään jäsen- ja liittymismaksun suuruudesta vuonna 2016
 9. Päätetään toimihenkilöiden (puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja kirjanpitäjä) kulukorvauksista vuodelle 2016
 10. Johtokunnan puheenjohtajan valitseminen
 11. Johtokunnan jäsenten valitseminen
 12. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valitseminen vuodelle 2016
 13. Yhdistyksen edustajan ja varaedustajan valitseminen Lahden omakotiliiton kokouksiin
 14. Muut asiat
 15. Kokouksen päättäminen

Liittyy jäseneksi ja pääset vaikuttamaan!

140822_0910-55_DSC_6479