Lemminkäisen asfalttiaseman ympäristölupapäätös

Lemminkäinen Infra Oy on saanut ympäristöluvan asfalttiaseman ja murskausaseman Lemminkäisen asfalttiasematoiminnan laajennuksesta.

Lupapäätös on luettavissa lahti.fi:n sivulta (PDF)

Aseman toiminta-ajat laajennetaan ja käsiteltävän materiaalin määrä voidaan kasvata lupahakemuksen mukaisesti.

Omakotiyhdistyksen keskeiset huomautukset koskien melu, haju ja pölyhaitoista on otettu huomioon mm. tiukentyneen seurannan ja hajupäästöjen vähentämiskeinojen käytöönottovelvoitteen muodossa.

Karistonkadun ja Nastolantien liittymän turvallisuus

Karistonkadun ja Nastolantien liittymän turvallisuus ja toimivuus on ollut yksi alueen asukkaiden huolen- ja puheenaiheita.

Nastolankatu - Karistonkatu

Karisman kauppakeskuksen tultua liikennemäärät Kauppiaankadulla ja Karistonkadulla ovat lisääntyneet merkittävästi. Kujala – Hartwallin suunnalta kulkee myös runsaasti rekkaliikennettä, joka joutuu kääntymään vasemmalle valtatie 4 päin. Ajoneuvot joutuvat odottaman risteyksessä pitkiäkin aikoja. Lisäksi kääntymiset Nastolantieltä kummastakin suunnasta vasemmalle ovat vaarallisia, koska risteysalueet ovat sijoittuneet toisiinsa nähden niin, että liikenteen ajoreitit leikkaavat pahasti ja Nastolan suunnalta tuleva liikenne on vaikeasti havaittavissa. Risteyksessä on ollut usein ”läheltä piti” – tilanteita ja siinä on tapahtunut myös useita onnettomuuksia.

Yhdistys on pyrkinyt vaikuttamaan asiaan Kaupungin suuntaan. Karistonkadun ja Nastolantien liittymän turvallisuusongelma ovatkin hyvin kaupungin tiedossa. Risteyksen parantamissuunnitelman laadinta on alkanut yhdessä Uudenmaan ELY -keskuksen kanssa. Rakentaminen voisi olla mahdollisesti ensi vuonna. Hankeen budjetti on noin 700 000 €. Liittymää suunniteltaneen liikenneympyrä ratkaisulla.